Công văn: 3469/UBND-KT V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố

25/11/2021

File đính kèm