Quyết định: 4127/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ đường tỉnh 305 đến Quốc lộ 2, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (lần 5)

28/12/2021

File đính kèm