Kế hoạch: 243/KH-BCĐ: Triển khai tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022

30/12/2021

File đính kèm