Quyết định: 4185/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối từ các khu dân cư cũ đến khu đô thị Đầm Cói, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

30/12/2021

File đính kèm