Quyết định: 4166/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện dự án: Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (lần 5)

30/12/2021

File đính kèm