Công văn: 2343/STTTT-TTBCXB V/v triển khai tuyên truyền Kế hoạch tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022

28/12/2021

File đính kèm