Quyết định: 4181/QĐ-UBND v/v thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện dự án: Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc (Hợp phần 5)

30/12/2021

File đính kèm