Công văn: 3892/UBND-VH&TT V/v triển khai tuyên truyền Kế hoạch tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022

30/12/2021

File đính kèm