Công văn: 01/HC-VH&TT V/v tuyên truyền Kế hoạch tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố năm 2021-2022

04/01/2022

File đính kèm