Quyết định: 30/QĐ-UBND v/v thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện dự án: Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Thanh Trù tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

06/01/2022

File đính kèm