Kế hoạch: 03/KH-UBND v/v Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022

07/01/2022

File đính kèm