Công văn: 54/CV-BCĐ v/v V/v triển khai tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trên địa bàn thành phố(HỎA TỐC)

07/01/2022

File đính kèm