Kế hoạch: 10/KH-UBND v/v Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

13/01/2022

File đính kèm