Quyết định: 4141/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 và thu hồi bổ sung để thực hiện dự án: Các tuyến đường từ QL2 tránh thành phố Vĩnh Yên đi TDP Lạc Ý, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh

29/12/2021

File đính kèm