Kế hoạch:15/KH-UBND v/v triển khai thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thành phố Vĩnh Yên, trong năm 2022

14/01/2022

File đính kèm