DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

07/07/2021

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

 

Nguyễn Ngọc Bình

Bí thư thành ủy Vĩnh Yên

 
Nguyễn Hoài Nam
 
Phó Bí thư TT Thành ủy

 

 


 


 

 Lương Văn Long
 
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy

Chủ tịch UBND Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải
Ủy viên BTV,  Chủ tịch HĐND thành phố

 

 

 

 

 

 


Nguyễn Kim Định
UV BTV Thành ủy,
Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

 

 

 

 

 

Đỗ Trung Hiếu
UV BTV Thành ủy,
  Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Châm

Ủy viên BTV thành ủy, 

Chủ nhiệm UBKT thành ủy

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Ngọc Thanh
UV BTV Thành ủy, 

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai

Ủy viên BTV,

Trưởng Ban Dân vận thành ủy

Chủ tịch UB MTTQ thành phố

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Trường

Ủy viên BTV,

Trưởng Công an thành phố

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm

Ủy viên BTV,

  Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải
Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND phường Hội Hợp

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân
 
Thành ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

Nguyễn Phú Bình
Thành ủy viên, Chánh Văn phòng
Thành ủy

 

 

 

 

Hoàng Thị Hồng
Thành ủy viên, Trưởng phòng
TC-KH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Chung
Thành ủy viên, Trưởng phòng
GD-ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  


Nguyễn Xuân Định
Thành ủy viên

Lê Học Hải
Thành ủy viên, Trưởng phòng
TNMT

Dương Thị Hải Liên
Thành ủy viên, Trưởng phòng
LĐTB&XH

 

 

 


 


Dương Đức Nam
Thành ủy viên, Trưởng phòng
QLĐT

Hoàng Đình Thuật
Thành ủy viên, Chánh Thanh Tra

Nguyễn Ngọc Khánh
Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế


 


 

Đoàn Thị Bạch Hằng
Thành ủy viên, P.Chủ nhiệm

UBKT thành ủy

Hoàng Việt Anh
Thành ủy viên, P.Trưởng Ban

Tổ chức thành ủy

Ngô Giang Thanh
Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ
thành phố

 

 

Nguyễn Thị Thúy Bình
Thành ủy viên, Chủ tịch Hội

LHPN thành phố

Phùng Văn Vũ
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

phường Khai Quang

Hoàng Duy Hân
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

xã Định Trung

 

 

Trần Đình Tuyên
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

phường Liên Bảo

Đỗ Đình Hưng
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

xã Thanh Trù

Nguyễn Thái Sơn
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

phường Đồng Tâm

   
 

Lê Thị Bích Hòa
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

phường Đống Đa

Nguyễn Đăng Tạo
Thành ủy viên, Chánh Văn phòng

HĐND-UBND thành phố

Nguyễn Xuân Huy
Thành ủy viên, Trưởng phòng 

VHTT thành phố

 

  

 

  

Nguyễn Việt Hùng
Thành ủy viên, Trưởng phòng

Nội vụ thành phố

Kim Thịnh
Thành ủy viên, Trưởng phòng 

Tư pháp thành phố

Phạm Thị Mai Phương
Thành ủy viên, P. Trưởng Ban

Tuyên giáo thành ủy

   

 

 

Nguyễn Quốc Đoàn
Thành ủy viên, Viện trưởng

VKSND thành phố

 


 

Đỗ Thế Bình
Thành ủy viên, Chánh án

TAND thành phố

 


 

Bùi Tất Thắng
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

phường Ngô Quyền

 

 

 


 

 

 


 


 

 


 Đặng Xuân Vinh
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

phường Tích Sơn 

 


 

 


 

 

   
     

 

Các tin đã đưa ngày: