Thông báo: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 05 ô đất thuộc Khu đất dịch vụ, tái định cư và đấu giá QSD đất xã Định Trung, TP Vĩnh Yên

21/05/2020

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào