Thông báo số 35/TB-UBND v/v Kết quả chấm phúc khảo vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển - Kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vĩnh Yên năm 2020

09/02/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào