Thông báo 56/TB-BCĐ: V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 TP Vĩnh Yên

18/03/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào