Thông báo kết luận của Trưởng BCĐ cưỡng chế GPMB và BVTC các dự án trên địa bàn TP (phiên họp ngày 08.3.2021)

11/03/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào