Thông báo 135/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 11 ô đất thuộc khu Trung tâm VHTT phường Hội Hợp

16/04/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào