Quyết định 901/QĐ-UBND: Về việc thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện dự án: Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (lần 3)

14/04/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào