Thông báo về nội dung thu hồi đất tại dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn 3 tại phường Đồng Tâm: V/v thừa kế theo pháp luật của các ông: Phùng Văn Đào và Phùng Văn Thái.

27/04/2021

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào