Công văn 887/UBND-VH&TT V/v treo cờ, băng rôn tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/04/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào