Thông báo 86/TB-UBND: lùi thời gian tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhật Linh và hộ gia đình ông Nguyễn Thế Thắng tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên.

27/04/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào