Thông báo 66/TB-BCH: Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vĩnh Yên

31/03/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào