Thông báo: Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc

29/04/2021

Ngày 27/4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử thành phố Vĩnh Yên trân trọng giới thiệu danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị của tỉnh Vĩnh Phúc (Đơn vị khu vực thành phố Vĩnh Yên).

Theo: Vinhphuc.gov.vn

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào