Thông báo: Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND TP Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/04/2021

Ngày 28/4/2021, Ủy ban Bầu cử TP Vĩnh Yên ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. BBT Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử TP Vĩnh Yên trân trọng giới thiệu danh sách 52 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 09 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố.

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào