Thông báo số 102/TB-UBND v/v Tạm ngừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Vĩnh Yên

07/05/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào