Thông báo V/v các cơ sở sản xuất kinh doanh và ngành hàng trên địa bàn thành phố được phép hoạt động trong thời gian cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên

07/05/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào