Thông báo 289/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đối với 56 Ki -ốt tầng 3 Chợ Vĩnh Yên

25/06/2021
Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào