Thông báo 314/TB-TCKH: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 11 ô đất thuộc khu Trung tâm VHTT phường Hội Hợp....

13/07/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào