Thông báo 180/TB-UBND v/v Triệu tập thí sinh tham gia phần kiểm tra, sát hạch - Kỳ tuyển dụng không qua thi tuyển đối với công chức phường Hội Hợp năm 2021

22/07/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào