Thông báo 202/TB-HĐTDVC: Kết quả của các thí sinh tham gia vòng 1 – Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm 2021

09/08/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào