Thông báo 213/TB-UBND: Nội dung ôn thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố.

17/08/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào