Thông báo Quỹ khuyến học thành phố

24/08/2021

Ngày 28/5/2021, UBND thành phố Vĩnh Yên ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép và công nhận Điều lệ Quỹ khuyến học thành phố Vĩnh Yên.

Do tình hình phòng chống dịch covid-19 diễn biến phức tạp nên Quỹ khuyến học trong thời gian trên chưa triển khai được các thủ tục quy định.

Ngày 29/7/2021, UBND thành phố Vĩnh Yên ban hành Quyết định số 2014/Q Đ-UBND về việc gia hạn thời gian đóng góp tài sản thành lập Quỹ Khuyến học thành phố Vĩnh Yên đến ngày 27/8/2021.

Để Quỹ Khuyến học thành phố hoạt động đạt hiệu quả cao, Hội Khuyến học xin công bố một số nội dung cơ bản về Quỹ Khuyến học thành phố tới  cán bộ, nhân dân, các tổ chức, các cơ quan, đơn vị và cá nhân, nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố được biết và quan tâm ủng hộ Quỹ Khuyến học thành phố:

1.Tên quỹ: Quỹ Khuyến học thành phố Vĩnh Yên.

    2.Địa chỉ trụ sở chính của quỹ, điện thoại, email của quỹ

     - Trụ sở: Số 3, Hà Huy Tập, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

     - Số điện thoai: 0211.3861.335; 0983.451.244; email: khuyenhocvyvp@gmail.com; Website: pgdTPvinhyen.vinhphuc.edu.vn.

3. Tôn chỉ, mục đích của quỹ

- Quỹ khuyến học, khuyến tài thành phố Vĩnh Yên (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm mục đích thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài nâng cao nền học vấn của tỉnh nói chung, thành phố Vĩnh Yên nói riêng. Hoạt động của Quỹ nhằm chăm lo, hỗ trợ, giúp các em học sinh, sinh viên thành phố Vĩnh Yên thuộc diện học giỏi, học xuất sắc để động viên các em phát huy cao nhất tài năng của mình trên lĩnh vực học tập; khen thưởng các nhà giáo có thành tích giảng dạy đặc biệt xuất sắc ở cấp tỉnh, cấp thành phố và nhà giáo làm nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế có thí sinh đạt giải thưởng tại các kỳ thi; khen thưởng những người có tài năng để phát huy tốt nhất năng lực, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển giáo dục, cồng cuộc đổi mới, xây dựng thành phố Vĩnh Yên giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

   4. Phạm vi hoạt động của quỹ

   Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được Chủ tịch UBND thành phố công nhận, chịu sự quản lý nhà nước của Phòng  Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động.

5. Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ: Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

    6. Số tài khoản, tên địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản

    - Số tài khoản: 115617758888.

    - Tên, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc (Hà Tiên, Liên Bảo).

    7. Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

   - Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên.

   8. Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên: 130.000.000 đ (một trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

 

Theo: Hội khuyến học thành phố Vĩnh Yên

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào