Thông báo 245/TB-UBND: Lùi thời gian tổ chức Vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên năm 2021

10/09/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào