Thông báo: Về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’, ngày 19/10/2021).

19/10/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào