Thông báo: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 25/10/2021)

27/10/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào