Thông báo 601/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đối với 56 ki ốt tầng 3 Chợ Vĩnh Yên

26/11/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào