Thông báo: 315/TB-UBND v/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 về thi tuyển công chức các cơ quản Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

20/12/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào