Thông báo 201/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 11 ô đất thuộc dự án: Khu đất DV Đông Đạo, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, VP

11/05/2022

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào