Thông báo: 201/CV-TCKH v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 11 ô đất thuộc dự án: Khu đất dịch vụ Đông Đạo, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.

10/05/2022

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào