Con người và truyền thống Vĩnh Yên.

18/05/2012

Vĩnh Yên là nơi có truyền thống văn hoá rất sớm, có nhiều danh thắng nổi tiếng. Truyền thống văn hoá được ghi lại trong các hương ước cổ, kiến trúc đình, chùa, miếu, trong các lễ hội và sinh hoạt văn hoá, Vĩnh Yên có tới gần trăm ngôi đình, đền, chùa, miếu. Tiêu biểu như chùa Tích, chùa Hà Tiên, chùa Đông Phú, chùa Cói, chùa Linh Sơn, đình Đông Đạo… được xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh và quốc gia.

Mỗi di tích đều mang những dấu ấn riêng về nghệ thuật kiến trúc, có sự khác biệt về qui mô nhưng đều có sự gắn bó khăng khít giữa văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể, giữa văn hoá di tích và đời sống của nhân dân.

Vĩnh Yên có nhiều loại hình lễ hội truyền thống. Tiêu biểu như lễ hội ở Tích Sơn, lễ hội “Múa Mo” hay còn gọi là “Múa tứ dân ” ở Khai Quang

Từ lâu, người dân Vĩnh Yên đã có truyền thống hiếu học. Tại phường Liên Bảo còn dấu tích của một Văn từ cổ, nơi đây thờ đức Khổng Tử và những người đỗ đạt cao.

Vĩnh Yên có những danh thắng, địa danh nổi tiếng như Đầm Vạc, chùa Hà Tiên, Quán Tiên, Đình Đông Đạo…

 

 Sản vật nông nghiệp và thuỷ sản Vĩnh Yên được chế biến thành những món ăn ngon có tiếng trong văn hoá ẩm thực còn lưu truyền trong câu: “Lúa đồng Oai, khoai đồng Bầu”, “Cỗ chín lợn mười trâu không bằng tép dầu Đầm Vạc”. Nem chua Vĩnh Yên ngon nổi tiếng ở Vĩnh Phúc và lan ra khắp vùng.

Nhân dân Vĩnh Yên sớm có lòng yêu quê hương, đất nước, trải qua quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, đã hun đúc lên ý chí quật cường, tinh thần đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của người dân Vĩnh Yên.

Từ thời Hùng Vương, người dân Vĩnh Yên đã tích cực tham gia chiến đấu bảo vệ bờ cõi quốc gia Văn Lang.

Thời phong kiến, có 7 anh em họ Lỗ đã có nhiều công lao giúp nhà Trần đánh giặc Nguyên Mông ở TK XIII, được phong tặng danh hiệu “Tả hà nhất đái, thất vị đại vương”. Ở Vĩnh Yên có tới 13 nơi thờ thất vị Đại vương. Tiêu biểu như ở Đình Cả (Tích Sơn). Hằng năm vào ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng giêng, các làng đều tổ chức lễ hội tỏ lòng biết ơn công lao của anh em họ Lỗ.

Vĩnh Yên có địa thế tựa sơn, đạp thuỷ, phía Bắc có dãy núi Tam Đảo, một danh thắng nổi tiếng, rừng núi hiểm trở là căn cứ của nhiều cuộc chiến đấu chống phong kiến ngoại xâm.

Trong cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong bảo vệ Tổ quốc ngày nay nhân dân Vĩnh Yên đã đóng góp nhiều sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng quê hương giàu đẹp nhân dân Vĩnh Yên luôn phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo xây dựng Vĩnh Yên “giàu có – phồn vinh”.

Theo Ban Tuyên giáo Vĩnh Yên

Các tin đã đưa ngày: