Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn Thành phố

23/10/2014

 

I. Về phát triển kinh tế:

  Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.335,7 tỷ đồng, bằng 46,4% kế hoạch và tăng 30,6% với cùng kỳ. Trong đó:

- Dịch vụ: ước đạt 2.266,9 tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạchtăng 37% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp - XD : ước đạt 4.016,8 tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch và tăng 27,7% so với cùng kỳ.

- Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản: ước đạt 52,02 tỷ đồng, bằng 44,5% kế hoạch và tăng 5,1% so với cùng kỳ.

1. Dịch vụ

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do sức mua giảm, giá cả một số mặt hàng, một số dịch vụ có xu hướng tăng nhưng với việc triển khai linh hoạt các giải pháp chương trình, kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ nên 06 tháng đầu năm, ngành dịch vụ của thành phố tiếp tục tăng trưởng cao so cùng kỳ. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Các hoạt động dịch vụ như : Tài chính, tín dụng, vận tải, viễn thông, y tế, giáo dục, khách sạn, nhà hàng… vẫn phát triển ổn định. Hàng hóa phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Công tác quản lý thị trường nhất là công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, triển khai các hoạt động chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại… được các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Cụ thể: trong 6 tháng đã tiến hành kiểm tra 92 vụ, xử phạt vi phạm pháp luật 13 vụ, với số tiền phạt trên 24 triệu đồng, trị giá hàng hóa tịch thu trên 33 triệu đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy 4,8 triệu đồng.

Hoạt động du lịch cũng có sự chuyển biến tích cực. Cùng với các điểm du lịch đã có như: Chùa Hà, sân golf Đầm Vạc, khu Sông Hồng Thủ Đô… các điểm du lịch mới được hình thành và đang dần hoàn thiện như: khu quảng trường, nhà hát tỉnh, khu văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc, khu du lịch sinh thái nam Đầm Vạc… khi đi vào hoạt động sẽ thu hút thêm lượng khách du lịch vào thành phố.

Việc triển khai xây dựng chợ đã được thành phố và các xã, phường quan tâm. Đến nay Khai Quang đã xây dựng xong chợ tạm, chợ Định Trung và chợ Thanh Trù đang được đầu tư xây dựng theo chương trình NTM nhưng còn vướng bồi thường GPMB. Việc xây dựng Chợ Vĩnh Yên được Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt nhưng tiến độ triển khai chậm do một bộ phận hộ kinh doanh tại chợ chưa đồng thuận, thủ tục phê duyệt quy hoạch còn chậm.

2. Công nghiệp - xây dựng

Kết quả 6 tháng đầu năm:

* Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.516,8 tỷ đồng, bằng 44,7% so với kế hoạch, và tăng 28,5% so với cùng kỳ. Trong đó :

- Công nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 1.370 tỷ đồng, bằng 46,6% so với kế hoạch, và tăng 47,9% so với cùng kỳ

- Công nghiệp nhà nước ước đạt 6,0 tỷ đồng, bằng 54,5% so với kế hoạch, và tăng 6,0% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2.140,8 tỷ đồng, bằng 43,6% so với kế hoạch, và tăng 18,6% so với cùng kỳ.

* Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 500 tỷ đồng, bằng 41,1% kế hoạch và tăng 22,0% so với cùng kỳ.

Kết quả trên cho thấy ngành công nghiệp - XD thành phố đã có sự phục hồi và tăng trưởng cao so cùng kỳ. Thời gian qua, tỉnh và thành phố tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức gặp mặt lắng nghe doanh nghiệp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc giao dịch với nhà nước và tổ chức các hoạt động SXKD của mình. Các doanh nghiệp của thành phố cũng đã quan tâm nhiều hơn đến việc đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

3. Nông nghiệp

Thực hiện Quyết định số 3781/QĐ-CT ngày 26/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị Đống Đa, Đồng Tâm, Thanh Trù chủ động triển khai cho các hộ dân mô hình sử dụng giống lúa mới như: GS9, HT1, Thục hưng 6 và Đại dương. Chỉ đạo các xã, phường tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp; phát triển giống cây trồng, vật nuôi hiệu quả, cho năng suất cao; tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển cây rau như: rau trồng trong nhà lưới, rau hữu cơ, rau an toàn nhằm phục vụ tốt nhu cầu của cư dân đô thị. Bên cạnh đó thành phố tổ chức hướng dẫn các xã, phường phát triển một số loại cây hàng hóa như : dưa chuột, bí xanh, dưa lê… theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh và chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp của thành phố. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình sinh trưởng của cây trồng, chú trọng phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng đảm bảo không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, diện tích trồng lúa toàn thành phố đạt 1.347ha, năng suất lúa đạt 58,8 tạ/ha; diện tích trồng rau đạt 309,6ha, năng suất rau đạt 216,9 tạ/ha, năng suất ngô đạt 46,9 tạ/ha, …

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thành phố phối hợp UBND các xã, phường tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhất là dịch cúm gia cầm H5N1 tái phát, ngăn chặn hiệu quả xâm nhiễm chủng vi rút H7N9 xâm nhập vào địa bàn, tránh lây lan dịch bệnh cho người và gia cầm; Triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt I/2014, kết quả đã tiêm phòng được trên 90% lượng gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc tại 9/9 xã, phường với 4.180 hộ/87 thôn và 4 chợ (đạt 100% kế hoạch).

UBND thành phố đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch số 48/KH-UBND về PCLB & TKCN năm 2014, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác PCLB. Các nhiệm vụ như: chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, cắt tỉa cây xanh, đảm bảo lịch trực thường xuyên, huấn luyện PCLB&TKCN, thanh tra, kiểm tra công tác PCLB… được các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, tích cực chỉ đạo 2 xã Định Trung, Thanh Trù đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2014. Hiện nay xã Định Trung đạt được 17/19 tiêu chí, xã Thanh Trù đạt được 11/18 tiêu chí (riêng tiêu chí chợ nông thôn thành phố đề nghị tỉnh cho giãn thực hiện sau 2014).

4. Thu, chi ngân sách : 

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 ước thực hiện (ƯTH) 1.072,373 tỷ đồng bằng 88% dự toán (DT) tỉnh giao, 59% DT thành phố giao và bằng 156% so cùng kỳ. Trong đó: ngân sách thành phố hưởng: 507,328 tỷ đồng; ngân sách xã, phường hưởng 72,625 tỷ đồng.

  Tổng chi ngân sách TP 6 tháng  ước thực hiện 284.012 tỷ động, trong đó: Chi ngân sách cấp TP ƯTH 223,431 tỷ đồng bằng 55% DT tỉnh giao, 38% DT thành phố giao và bằng 105% so cùng kỳ; chi ngân sách xã, phường ƯTH 6 tháng đầu năm 60,581 tỷ đồng; bằng 31% DT thành phố giao.

Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách thành phố đạt kết quả tốt, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và các hoạt động điều hành quản lý nhà nước của thành phố.

Tóm lại: 6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố, tình hình kinh tế thành phố phát triển ổn định và tăng trưởng cao so cùng kỳ, tạo điều kiện thuận lợi để thu ngân sách đạt kết quả. Tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ như: XD Chợ Vĩnh Yên, chợ xã, phường; XD NTM; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất ở mới, tích cực đấu giá QSD đất để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển; khắc phục tình trạng nợ đọng thuế, trốn thuế, lận thuế đang có chiều hướng gia tăng.

T/h: Minh Đức

 

 

Các tin đã đưa ngày: