Báo cáo kinh tế thành phố quý I năm 2018

22/05/2018

I. Về phát triển kinh tế

Tổng giá trị sản xuất quí I năm 2018 theo giá SS 2010 ước đạt 7.534,4 tỷ đồng, bằng 16,2% kế hoạch, tăng 16,1% so với cùng kỳ .

1. Dịch vụ

 Giá trị sản xuất toàn ngành dịch vụ ước đạt 2.055,6 tỷ đồng, bằng 27,1% kế hoạch, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Quý I/2018, các hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng, du khách trong các dịp Tết Nguyên đán, lễ  hội, ...    

 Công tác quản lý thị trường, quản lý giá được tăng cường, tập trung triển khai chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm soát tốt hàng hóa kinh doanh có điều kiện….

            2. Công nghiệp - xây dựng

Giá trị sản xuất ước đạt: 5.415,2 tỷ đồng bằng 14,0% kế hoạch, tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Nhìn chung hoạt động sản xuất công nghiệp - xây dựng trong quý I có mức tăng trưởng khá  so với cùng kỳ. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đến nay, các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất. Hiện nay các doanh nghiệp đang chủ động khai thác thị trường tiêu thụ và đầu tư sản xuất.

3. Nông nghiệp

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 63,6 tỷ đồng, bằng 21,3% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Trong quý I, toàn bộ diện tích 369,36 ha cây trồng vụ Đông 2017 đã được thu hoạch.  Tính đến nay trên thành phố đã cơ bản gieo cấy xong cây lúa diện tích khoảng 1.369,54 ha đạt 105% so với kế hoạch của thành phố, trong đó trà Xuân sớm 180 ha; Xuân muộn 1.1189,54 ha đạt kế hoạch đề ra; nguồn nước phục vụ tưới dưỡng cho diện tích cây trồng trên địa bàn thành phố cơ bản đảm bảo, chưa có diện tích bị hạn hán do thiếu nước. Đến nay các xã, phường đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ Xuân năm 2018, hiện tại các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm; xử lý nhanh ổ dịch mới phát sinh, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên địa bàn thành phố.

  4. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách thành phố quí I ­ước đạt 668,930 tỷ đồng, bằng 27,9% dự toán thành phố giao và bằng 95,2% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách thành phố ư­ớc đạt 230,490 tỷ đồng, bằng 21,0% dự toán thành phố giao và bằng 74,5% so với cùng kỳ (trong đó chi ngân sách cấp thành phố 216,193 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã, phường 14,297 tỷ đồng

II. Xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị, Tài nguyên-MT và BTGPMB

1. Xây dựng cơ bản

Thành phố quan tâm, đầu tư và triển khai thực hiện theo kế hoạch XDCB đã được HĐND thành phố thông qua. Quý I/2018, thành phố triển khai thực hiện 65 dự án do thành phố là chủ đầu tư (trong đó: 20 dự án hoàn thành, 29 dự án chuyển tiếp, 11 dự án mới, chuẩn bị đầu tư 05 dự án). Thành phố đã giải ngân 7.292 triệu đồng từ các nguồn thu đầu tư XDCB để thực hiện các dự án, công trình.

2. Quản lý đô thị

Công tác lập, thẩm định quy hoạch được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh 02 đồ án quy hoạch với tổng diện tích 8,57 ha. Thực hiện phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh theo phân cấp 03 đồ án quy hoạch với tổng diện tích 0,47 ha.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án để thực hiện trong năm 2018. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh phúc khóa XVI về việc đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh phúc đến năm 2025 gắn với xây dựng đô thị loại I.

Công tác duy trì trật tự đô thị được thành phố tích cực chỉ đạo. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xây dựng sai phép,... Qua đó, đảm bảo an ninh trật tự đô thị, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Công tác quản lý các dịch vụ cung ích đô thị được thực hiện hiệu quả, đảm bảo đô thị Vĩnh Yên xanh - sạch - đẹp và là thành phố văn minh, hiện đại. Đảm bảo công tác duy trì vệ sinh, chăm sóc cây xanh, duy tu hệ thống thoát nước, duy trì hệ thống điện chiếu sáng, trang trí đô thị được tiến hành liên tục, thường xuyên.

Thực hiện quản lý xây dựng nhà ở tư nhân, thành phố đó cấp phép xây dựng cho 82 trường hợp, tổ chức giao mốc giới xây dựng và quản lý xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng được cấp.

3. Tài nguyên - Môi trường

Trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thành phố chỉ đạo các đơn vị chủ động, tích cực triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, đảm bảo theo kế hoạch đó đề ra. Quý I, thành phố tổ chức thành công 03 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, với 26 ô đất, với tổng số tiền thu được 30 tỷ đồng.

Quý I/2018, UBND thành phố cấp giấy chứng nhận lần đầu cho 02 trường hợp; cấp GCN QSD đất do NN giao và trúng đấu giá QSD đất cho 95 trường hợp; đính chính GCN QSD đất cho 15 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng đất cho 18 trường hợp; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 07 trường hợp; xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho 02 trường hợp.

Thẩm định hồ sơ đề nghị giao đất dịch vụ cho nhân dân tại khu đất dịch vụ Hán Lữ, phường Khai Quang và khu đất dịch vụ Đồng Cửa Quán, Đồng Thảy Nảy xã Thanh Trù để trình UBND thành phố quyết định giao đất dịch vụ cho các hộ.

Chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm, tháo dỡ triệt để đối với các công trình vi phạm mới phát sinh đồng thời rà soát từng trường hợp vi phạm còn tồn tại để phân loại, phân nhóm từng trường hợp vi phạm theo nguồn gốc, thời điểm vi phạm, loại đất trước khi vi phạm, hành vi vi phạm làm cơ sở để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn tại theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 30/01/2017 thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030 trong năm 2018 làm căn cứ để các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

4. Bồi thường giải phóng mặt bằng

Thành phố chỉ đạo Ban bồi thường GPMB phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường GPMB.

Đã hoàn thành xong bồi thường GPMB theo quyết định phê duyệt phương án BT GPMB 04 dự án; 02 dự án đang tiếp tục triển khai chi trả tiền bồi thường GPMB theo phương án phê duyệt; 08 dự án đang tiếp tục triển khai kiểm kê, tính toán phương án bồi thường, trình thẩm định. Tổng diện tích đất bồi thường theo Quyết định đã được phê duyệt là 26,5602 ha.

 Nguồn: Trích báo cáo 31/BC - UBND

 

Các tin đã đưa ngày: