Báo cáo kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm 2018 26/07/2018

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố...

Báo cáo kinh tế thành phố quý I năm 2018 22/05/2018

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2018 trên địa bàn thành phố

Báo cáo kinh tế thành phố 6 tháng năm 2017 18/08/2017

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - XH của thành phố 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục tăng trưởng

Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở Vĩnh Yên trước khi có Đảng lãnh đạo 16/08/2017

Cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp đã chiếm đóng Vĩnh Yên. Về chính trị, việc trước tiên là lập bộ máy chính quyền của người Pháp và bọn tay sai.

Kinh tế 08/05/2012

Là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội và kinh tế của tỉnh, gần sân bay quốc tế Nội Bài, Vĩnh Yên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, kinh tế Vĩnh Yên đã có bước phát triển vượt bậc...

Các tin đã đưa ngày: