Danh sách một số di tích – văn hóa trên địa bàn thành phố VĨNH YÊN

16/05/2012

 

1/ Đình Đông Đạo – phường Đồng Tâm

2/ Chùa Tích Sơn – phường Tích Sơn

3/ Đền Đức Thánh Trần – phường Ngô Quyền.

4/ Di tích Bác Hồ về  thăm Vĩnh Phúc (2/3/1963) – phường Ngô Quyền

5/ Chùa Linh Sơn – phường Hội Hợp

6/ Đình Hội Thượng – phường Hội Hợp

7/ chùa Tiên Sơn – phường Hội Hợp

8/ Di tích lưu niệm Chủ tịch HCM – phường Đồng Tâm

9/ Chùa Cói – phường Hội Hợp

10/ Đình Lạc ý – phường Đồng Tâm

11/ Chùa Phú – phường Khai Quang

12/Chùa Hà Tiên – Xã Định Trung

13/ Đền Bà – Xã Thanh Trù

14/ Đình Thượng, Đình Hạ - Xã Thanh Trù

15/ Đình Trung – Xã Thanh Trù

16/ Miếu Đậu – Xã Định Trung

17/ Đền Đậu, Chùa Long Đậu – Xã Định Trung 

 (Theo vinhyen.vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: