Phường Tích Sơn: Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2021

16/04/2021

Sáng ngày 15/4/2021, UBND phường Tích Sơn tổ chức khai mạc huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2021 cho trên 100 cán bộ, chiến sỹ dân quân trên địa bàn phường.

 

Đại biểu tham quan mô hình học cụ

 

Trong đợt huấn luyện này, lực lượng dân quân phường được huấn luyện các nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ năm 2021 như: Chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết tình hình phức tạp ở địa phương. Huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự; tổ dân quân bảo vệ mục tiêu và đánh chiếm mục tiêu khi bạo loạn có vũ trang; tiểu đội dân quân chiến đấu bảo vệ thôn; luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1; sử dụng lựu đạn, thủ pháo trong chiến đấu,...

Thông qua đợt huấn luyện, nhằm giúp cho các cán bộ, chiến sỹ dân quân có tư tưởng chính trị vững vàng; nắm được kỹ thuật, chiến thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang thiết bị hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

 

 

Tại hội nghị, UBND phường đã trao giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân cho 20 đồng chí; trao giấy chứng nhận chiến sỹ mới tham gia dân quân cho 20 đồng chí; tặng giấy khen đột xuất cho 05 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.

Thu Hương - Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào