Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Yên: Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 4,5 năm 2021

27/09/2021

Sáng ngày 27/9/2021, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 4, cụm 5 năm 2021. Dự khai mạc có lãnh đạo Đảng ủy, Ban CHQS thành phố; lãnh đạo các đơn vị tự vệ trên địa bàn...

 

Toàn cảnh lớp học

 

Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ tự vệ thuộc 14 đơn vị tự vệ trong cụm được  nghiên cứu, học tập các nội dung về chính trị và quân sự gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh  là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của DQTV tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam... Các nội dung huấn luyện về quân sự, bao gồm: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ; bắn súng tiểu liên AK; ném lựu đạn; Kỹ thuật sử dụng thuốc nổ Tiểu đội, Trung đội, Tổ DQTV chiến đấu bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn ...

Huấn luyện lực lượng tự vệ là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy tham mưu, tổ chức thực hành huấn luyện giáo dục chính trị, quân sự, trình độ kỹ thuật, sử dụng thành thạo một số vũ khí quân dụng, sẵn sàng cơ động ứng phó tốt với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương ngày càng vững chắc.

        

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào